IPSA - priemyselný park Košice Šaca

Na základe dlhoročných skúseností v priemyselnej výstavbe vznikol projekt pod názvom IPSA.

Ideou tohto projektu je ponúknuť potencionálnym klientom (investorom) z výrobnej, logistickej resp. inej sféry, priestor pre rozvoj ich aktivít na východnom Slovensku s maximálnou dostupnou technickou a dopravnou infraštruktúrou. Súčasťou kompletného servisu je ponuka komplexnej dodávky stavby na kľúč v spolupráci so spoločnosťami Ingos, a.s. a VASSAL Group a.s.

Rozložením tohto akronymu do pôvodného tvaru ( I = Industrial P = Park SA = Šaca - mestská časť Košíc) získavame jednoznačnú odpoveď na otázku, čo tento projekt predstavuje.

IPSA a.s.
Hlavná 75
040 01 Košice

T: +421 55 622 36 63
F: +421 55 622 36 63

IČO: 44 451 199
IČ DPH: SK 2022708941

ipsa@ipsa.sk