Image1_sk

Layout parku

Technická Infraštrukúra

  • rozvody pitnej a priemyselnej vody
  • kanalizácia a odvod dažďových vôd
  • rozvody zemného plynu
  • elektrická prípojka
  • horúca voda a para
  • technické plyny
  • nákladná železničná vlečka


IPSA a.s.
Hlavná 75
040 01 Košice

T: +421 55 622 36 63
F: +421 55 622 36 63

IČO: 44 451 199
IČ DPH: SK 2022708941

ipsa@ipsa.sk